Reisadvies

Nigeria

Afbeelding Nigeria
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 640 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Abuja, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Het aantal terrreuraanslagen in Nigeria neemt toe. Deze terroristische aanslagen komen niet alleen voor in de noordoostelijke staten. Ook andere grote steden in Noord Nigeria waren tot voor kort doelwit. Onder andere in de steden Jos en Kano vielen bij de aanslagen dodelijke slachtoffers.

De aanslagen zijn gericht ‘soft targets’. Dat zijn plaatsen waar veel mensen komen, zoals markten, verkeersknooppunten, moskeeën en restaurants. Vermijd daarom zoveel mogelijk plaatsen waar veel mensen komen.

De terroristische groepering Boko Haram, of eraan verbonden groepen, zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor deze aanslagen. Aanslagen zijn in de regel niet gericht op westerse doelen.

Houd rekening met een risico op nieuwe aanslagen. Dat geldt in ieder geval voor het noordoosten van het land. Maar ook in andere delen van het land zijn nieuwe aanslagen mogelijk.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Demonstraties

In Nigeria kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties en samenscholingen.

Informeer naar veiligheidssituatie ter plaatse

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. U kunt bijvoorbeeld het plaatselijk nieuws volgen via de lokale media. Lokale contactpersonen- of organisaties kunnen u ook informeren.

Betrouwbaarheid nationale luchtvaartmaatschappijen

De betrouwbaarheid en veiligheid van Nigeriaanse vliegvelden en sommige luchtvaartmaatschappijen is soms onduidelijk. Wilt u reizen met een nationale luchtvaartmaatschappij? Doe dan in ieder geval het volgende:

 • Onderzoek vooraf de betrouwbaarheid van de gekozen luchtvaartmaatschappij;
 • Informeer naar mogelijke andere veiligheidsrisico's;
 • Houd rekening met vertragingen en annuleringen van vluchten. Dat komt vaak voor;
 • Brandstoftekorten komen regelmatig voor in Nigeria. Deze tekorten hebben ook invloed op het binnenlandse vliegverkeer.

Verkeersveiligheid

In Nigeria komen veel verkeersongelukken voor. Verkeersongelukken zijn de oorzaak van een groot aantal dodelijke slachtoffers in Nigeria. Dit is een van de grootste risico’s in Nigeria. Dat komt door:

 • de slechte wegen, vaak zonder verlichting;
 • de slechte staat van veel voertuigen op de weg;
 • het roekeloze rijgedrag. Denk hierbij aan onvoorspelbaar rijgedrag en hoge snelheid.
 • het slechte openbaar vervoer.

Reis niet met het openbaar vervoer. Zeker niet in overvolle (mini)bussen die in en tussen de steden rijden.

Reis na zonsondergang niet buiten de steden en buiten de doorgaande wegen naar vliegvelden. Het risico op een verkeersongeval is dan hoog.

Brandstoftekorten

Brandstoftekorten komen regelmatig voor in Nigeria. Deze tekorten kunnen invloed hebben op (vlieg-)verkeer. Er ontstaan ook verkeersopstoppingen, vooral in de grotere steden.

Geen foto’s van politie, leger en strategische objecten

Maak geen foto’s van de politie, het leger, overheidsgebouwen, gewapende groeperingen en strategische objecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overheidsgebouwen, checkpoints, bruggen, fabrieken en ambassades. Maakt u toch opnamen? Dan kan de politie u arresteren. Vermijd het maken van foto’s van burgers zonder uitdrukkelijke toestemming.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Nigeria. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Nederlandse ambassade in Abuja

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Abuja.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112.

De ambassade kan niet altijd de benodigde consulaire bijstand verlenen. Dat komt door de onvoorspelbare veiligheidssituatie in bepaalde streken. Dat is vooral het geval in de afgelegen delen van de Nigerdelta en in het noordoosten van Nigeria.

Onveilige gebieden

Noordoostelijke deelstaten

Reis niet naar:

 • De deelstaat Borno;
 • De deelstaat Yobe;
 • De deelstaat Adamawa;
 • De deelstaat Gombe;
 • De deelstaat Bauchi.

Deze gebieden zijn niet veilig. Er komen regelmatig terroristische aanslagen en veiligheidsincidenten voor.

Vanwege de terroristische dreiging zijn het leger, de politie en de veiligheidsdiensten in grote aantallen aanwezig in het noordoosten. Zij grijpen hard in. Zo wil de overheid de strijd aangaan tegen terrorisme en de veiligheidssituatie verbeteren.

Noordelijke deelstaten, Plateau, Kaduna en de Nigerdelta

Reis alleen als het noodzakelijk is naar:

 • de noordelijke deelstaten Katsina, Sokoto, Jigawa, Kebbi en Kano;
 • de deelstaten Plateau en Kaduna;
 • de zuidelijke deelstaten in de Nigerdelta Akwa Ibom, Abia, Delta, Bayelsa, Rivers. En de regio van het Bakassi schiereiland in het grensgebied met Kameroen.

In de gebieden in het noordoosten en midden van het land komen soms terroristische aanslagen voor. Er komen ook andere vormen van geweld voor.

Er is veel zware criminaliteit. Ontvoeringen zijn een ander reëel risico. Vooral in het noordoosten en in de Nigerdelta komt dit voor. Ontvoeringen in de Nigerdelta hebben meestal een economisch motief. In veel provincies en plaatsen blijft de situatie gespannen.

Gijzelnemers ontvoerden Nederlanders in de Nigerdelta in mei 2014. Zij lieten de Nederlanders na een week weer vrij.

Politieke spanningen in de Nigerdelta

In de Nigerdelta zijn ook veel politieke spanningen tussen de overheid en de lokale bevolking. En ook tussen de lokale bevolking onderling. Er is veel onenigheid over het verdelen van de opbrengsten uit de olie- en gaswinning. Dit kan opeens leiden tot geweld, soms met dodelijke afloop.

Piraterij in de Nigerdelta

In de kustwateren van Nigeria en vooral in de Nigerdelta komt regelmatig piraterij voor. Dat komt voor tot op honderden kilometers van de kust. Vaak richten piraten zich op schepen. Soms richten ze zich op olie- en gasinstallaties op enige afstand van de kust.

Reist u toch naar de Nigerdelta?

Reist u toch naar de Nigerdelta, bijvoorbeeld voor uw werk? Neem dan in ieder geval de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Volg de veiligheidsrichtlijnen van het bedrijf waarvoor u werkt strikt op;
 • Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zowel via goed geïnformeerde personen in uw omgeving als via de lokale media;
 • Wees alert op ongewone situaties in uw directe omgeving;
 • Blijf op de hoogte van de veiligheidssituatie op uw reisroute;
 • Breng anderen op de hoogte van uw reisplannen;
 • Reis bij voorkeur in een bewaakt konvooi.

Criminaliteit

In heel Nigeria komt zware criminaliteit voor. Bij reizen en verblijf in Nigeria moet u rekening houden met aanhoudende risico’s van criminaliteit. Ook in de grote steden. Het gaat dan vooral om:

 • Autodiefstal;
 • Gewelddadige overvallen;
 • Berovingen en afpersing. Dit komt vooral voor op de openbare weg;
 • Ontvoeringen, ook van westerlingen.

Criminelen richten zich niet tegen westerlingen in het bijzonder. Wel richten zij zich op doelwitten waarvan ze denken dat ze over geld beschikken. Natuurlijk is het wel zo dat u als westerling opvalt. Criminelen gebruiken vaak vuurwapens. Ook zijn er vaak schermutselingen met de politie.

Wees u ervan bewust dat de politie en andere veiligheidsdiensten zich niet altijd professioneel opstellen. Dat betekent dat zij niet altijd opvolging geven aan een aangifte of klacht.

Voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Plan uw reis zorgvuldig;
 • Zorg voor vervoer met betrouwbare (taxi)chauffeurs. Rij altijd met gesloten portieren en kofferruimtes;
 • Reis buiten de steden bij voorkeur met minimaal 2 voertuigen. Als u namelijk strandt door bijvoorbeeld autopech, loopt u het risico op een overval;
 • Reis na zonsondergang niet buiten de steden en buiten de doorgaande wegen naar vliegvelden. Het risico op een beroving is dan hoog;
 • Zorg waar nodig voor vervoer via bewaakte konvooien;
 • Houd contactpersonen op de hoogte van uw reisplannen- en routes;
 • Bied geen verzet bij een overval, beroving of ontvoering. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.

Criminaliteit in de Nigerdelta

In de Nigerdelta komt veel gewapende criminaliteit voor. Het gaat vooral om gewelddadige overvallen, schietpartijen en agressie op de openbare weg. Dat gebeurt vooral na zonsondergang. Ook komen soms aanvallen voor in omheinde woonwijken.

Terrorisme

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.

In alle deelstaten van Nigeria bestaat het risico op een terroristische aanslag en gewelddadigheden. Vooral in noord en noordoostelijk Nigeria. Aanslagen zijn in de regel niet gericht op westerse doelen. Ook ontvoeringen van westerlingen komen voor.

Terroristische aanslagen lijken er vooral op gericht te zijn om grote aantallen burgerslachtoffers te maken. Vermijd daarom zoveel mogelijk plaatsen waar veel mensen komen. Denk bijvoorbeeld aan grote menigte, demonstraties, samenscholingen, openbare evenementen, drukke plaatsen of plaatsen waar veel westerlingen komen.

Op 25 juni 2014 vond een bomaanslag in Abuja plaats. Dat was in een winkelcentrum in de buurt van het centrum van Abuja. Hierbij zijn meer dan 20 slachtoffers gevallen. De aanslag volgde op 2 eerdere aanslagen in de hoofdstad in april en mei 2014. Sinds lange tijd was Abuja weer doelwit. Bij deze aanslagen vielen veel doden en gewonden. Sindsdien bleef het in Abuja relatief rustig. Maar er kunnen nieuwe aanslagen in de hoofdstad – ook in het centrum – voorkomen.

Aanslagen in Nigeria worden niet altijd opgeëist. Maar algemeen wordt aangenomen dat de terroristische groepering Boko Haram en soortgelijke groepen ervoor verantwoordelijk zijn. Verreweg de meeste aanslagen vonden plaats in het noorden en noordoosten van Nigeria. Vooral in de de stad Kano en de deelstaten:

 • Borno;
 • Yobe;
 • Adamawa;
 • Bauchi.

Maar er waren ook aanslagen en ontvoeringen in andere deelstaten waaronder het Federal Capital Territory. Dat is het Federaal Hoofdstedelijk Territorium in Abuja.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

In Nigeria zijn er op veel plaatsen geen goede medische voorzieningen. Ook in de grote steden is de gezondheidszorg niet voldoende. Vaak zijn er geen medische hulpdiensten. (Goede) medicatie is meestal niet beschikbaar. Heeft u een ernstig medisch probleem? Dan heeft u mogelijk vervoer nodig naar een ander land. De kosten van deze zogenoemde repatriëring zijn heel hoog. Houd hier rekening mee als u een reisverzekering afsluit.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieëen. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Moet u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis? Dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Nigeria in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Tips van de ambassade

Informeer uzelf goed over de te maken reis. Maak een afweging tussen de noodzaak van de reis en de mogelijke risico’s.

Stel uw familieleden, vrienden, lokale contactpersonen en de ambassade op de hoogte van uw reisplannen en -route.

Zorg voor een goede voorbereiding. Kijk naar de mogelijkheden voor degelijk vervoer naar en in Nigeria. En regel op tijd een veilige accommodatie.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON