Reisadvies

Oekraïne

Afbeelding Oekraïne
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 679 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Kiev, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Houd rekening met demonstraties en ongeregeldheden. Vermijd deze en ook plaatsen waar veel mensen komen. Vooral in de steden Kiev, Charkiv, Odessa, Dnipropetrovsk en Zaporizhja zullen meer politie- en ordetroepen aanwezig zijn.

De autoriteiten van Oekraïne hebben eind januari 2015 maatregelen aangekondigd om de veiligheid in het hele land te vergroten. Dit vanwege de voortdurende gewelddadigheden in het oosten van Oekraïne. Door deze maatregelen kunt u zich minder vrij bewegen in Kiev en andere steden. In Kiev worden bijvoorbeeld metaaldetectoren geplaatst bij de ingangen van metrostations. De controleposten op toegangswegen naar Kiev zullen extra worden bewaakt. Hetzelfde geldt voor de controleposten op bruggen in Kiev.

In de provincies Donetsk en Loegansk wordt gevochten. Reis niet naar deze provincies. Verblijft u in de provincies Donetsk of Loegansk? Verlaat deze dan.

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de provincie Charkiv. In de provincie Charkiv is ook kans op gewelddadigheden.

In de steden Charkiv, Odessa, Zaporizja en Dnipropetrovsk (in het oosten en zuiden van het land) is een verhoogde kans op gewelddadigheden. Wees in deze en andere grote steden extra alert. Zie ook de rubriek 'Onveilige gebieden'.

Informeer naar veiligheidssituatie ter plaatse

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. U kunt bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws volgen via online media en lokale media.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Demonstraties en ongeregeldheden

In steden, vooral in het oosten en zuiden van het land, kunnen ongeregeldheden voorkomen en demonstraties die tot geweld leiden. Wees in steden zoals bijvoorbeeld Kiev, Charkiv, Odessa, (zuiden van Oekraïne), Zaporizja en Dnipropetrovsk (zuidoosten van Oekraïne) extra alert. Mijd demonstraties en plaatsen waar veel mensen komen en militaire installaties. Waar demonstraties zijn, staat meestal in lokale media.

Verkeersveiligheid

Het verkeer in Oekraïne is niet zonder gevaar. De wegen zijn vaak in slechte staat. Voertuigen zijn vaak onverlicht. Reis daarom niet na zonsondergang over de weg. Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Oekraïne op de website van de ANWB.

(Openbaar) vervoer in Kiev normaal, daarbuiten niet

Het (openbaar) vervoer in Kiev werkt normaal. Buiten Kiev kunt u hinder ondervinden van vervoersproblemen en wegblokkades. Dat heeft te maken met de veiligheidssituatie in het land. Door extreem winterweer kunnen vervoersproblemen ontstaan en bus- en vliegverkeer tijdelijk uitvallen.

Homoseksualiteit is niet algemeen geaccepteerd

Volgens de wet mogen homoseksuelen niet worden gediscrimineerd. Maar homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Oekraïne. Sommige groepen, bijvoorbeeld ultrarechtse groepen, kunnen met geweld reageren op openlijke uitingen. Houd hier rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Reizen naar de Krim

Sinds 27 december 2014 wordt het personen- en goederenvervoer via de weg en trein vanuit Oekraïne naar de Krim zwaar gehinderd. Dit komt omdat de Krim onder Russische controle is. Nederland erkent de Krim niet als Russisch grondgebied.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112.

Hulp nodig in de provincies Donetsk, Loegansk of op de Krim?

In de provincies Donetsk en Loegansk kan de Nederlandse ambassade zeer beperkt hulp bieden. Dat heeft te maken met de acties van separatisten en de ‘Anti Terrorisme Operatie’ van de Oekraïnse overheid in deze regio. Daarbij wordt gewapend geweld gebruikt. Ook op de Krim kan de Nederlandse ambassade zeer beperkt hulp bieden.

Nederlandse ambassade in Kiev

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Kiev.

Onveilige gebieden

Reis niet naar de provincies Donetsk en Loegansk of verlaat de regio

In de provincies Donetsk en Loegansk (Donbas regio) wordt gevochten. Er zijn groepen actief die willen dat de regio's een onderdeel worden van Rusland. De gewelddadige criminaliteit is sterk gestegen. Er zijn ontvoeringen en verdwijningen, bijvoorbeeld van journalisten.

De politie in deze regio’s is niet goed in staat om de orde te bewaren. Vliegverbindingen en treinverbindingen met Donetsk en Loegansk zijn uitgevallen. In beide provincies voert de Oekraïense overheid een zogenaamde ‘Anti Terrorisme Operatie’ uit.

Reis niet naar de Krim

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar de Krim. Het gebied is onder Russische controle. Nederland erkent de Krim niet als Russisch grondgebied. Er zijn gewapende politiemannen en militairen in het hele gebied. De wetten, administratieve regels en munt (roebel) van Rusland zijn er ingevoerd. Oekraïense banken zijn gesloten. Er gaan vluchten van en naar de vliegvelden Simferopol en Sevastopol, maar vluchten naar en van Kiev zijn geschrapt.

Reis niet naar de kuststrook van de provincie Zaporizja

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar de kuststrook van de provincie Zaporizja (tussen de Krim en Donetsk).

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de provincie Charkiv

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u alleen naar de provincie Charkiv te reizen als dat noodzakelijk is.

In de provincie Charkiv is de kans op gewelddadigheden vergroot.

Overige delen van Oekraïne

In steden, kunnen ongeregeldheden voorkomen en demonstraties die tot geweld leiden. In de steden Odessa, Zaporizja en Dnipropetrovsk (in het oosten en zuiden van het land), is een verhoogde kans op gewelddadigheden. Wees daarom extra alert in alle steden. Vermijd militaire installaties, plaatsen waar veel mensen komen en demonstraties. En plaatsen waar ongeregeldheden voorkomen.

Criminaliteit

In Oekraïne komen straatcriminaliteit, kleinschalige diefstal en berovingen voor. Geldtrucs en wisseltrucs komen regelmatig voor. Ook worden er regelmatig verdovende middelen toegevoegd aan drankjes. In het uitgaansleven bestaat er een risico op beroving. Wees alert in disco’s en nachtclubs. Pas ook op als u iemand nog nooit hebt ontmoet (bijvoorbeeld bij een ontmoeting via internet).

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Oekraïne in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON