Reisadvies

Jordanië

Afbeelding Jordanië
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 144 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Amman, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte: download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Demonstraties

Door spanningen in de regio kunnen in Jordanië demonstraties voorkomen. Vooral direct na het wekelijkse vrijdaggebed. Deze demonstraties kunnen tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Blijf op dat tijdstip uit de buurt van moskeeën. Die zijn meestal het startpunt van demonstraties.

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen, de veiligheidssituatie en mogelijke demonstraties. Die kunnen ook leiden tot blokkades van de hoofdwegen. Vooral in het zuidelijke deel van de Desert Highway en in de buurt van de stad Ma’an. U kunt bijvoorbeeld het plaatselijk nieuws volgen via de lokale media. Of vraag bij uw hotel om informatie.

Verkeersveiligheid

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Jordanië op de website van de ANWB.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 911 (112 vanaf mobiele telefoons).

Nederlandse ambassade in Amman

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Amman.

Onveilige gebieden

Reis alleen als het noodzakelijk is naar:

  • de strook van 5 kilometer langs de grens met Syrië;
  • het gebied ten noorden van de weg naar Irak (Mafraq – Safawi – Iraakse grens);
  • het grensgebied met Irak.

Syrische vluchtelingen in Jordanië

Er komen veel Syrische vluchtelingen Jordanië binnen. Hierdoor ontstaan er mogelijk spanningen in het noorden van het land. Bijvoorbeeld in en rond de steden Mafraq en Ramtha.

Gevechten aan Syrische zuidgrens

Aan de Syrische zuidgrens is er kans op gevechten. Vooral in de provincie Dara’a. De bombardementen en beschietingen daar zijn soms zelfs in Jordanië te horen. Het komt voor dat projectielen vanuit Syrië per ongeluk op het grondgebied van Jordanië terecht komen.

Terrorisme

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.

Ook Jordanië maakt deel uit van de coalitie. In het hele land is er daarom een riscio op terroristische aanslagen. Dat is vooral op plaatsen waar veel mensen komen, bijvoorbeeld winkelcentra en restaurants. Er zijn verscherpte maatregelen bij openbare gelegenheden, zoals hotels en winkelcentra.

Er zijn risico’s voor het vliegverkeer boven de Sinaï. Het luchtruim boven deze streek heeft te maken met een terroristische dreiging. Informeer bij uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie of daar bij de vliegroute rekening mee wordt gehouden.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Jordanië in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON