Reisadvies

Israël

Afbeelding Israël
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 203 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

In juli en augustus 2014 was er een gewapend conflict tussen Israël en militante groepen in de Gazastrook. Op 26 augustus 2014 kwamen de partijen een staakt-het-vuren overeen. Deze overeenkomst houdt tot nu toe stand.

Op verschillende plaatsen in Israël, waaronder in Jeruzalem, zijn spanningen. Die komen tot uiting in demonstraties, rellen en terroristische aanslagen. Wees alert, vermijd demonstraties en rellen en volg de aanwijzingen van lokale autoriteiten op.

In het grensgebied van Israël met Libanon en Syrië vallen de laatste tijd vaak granaten en andere explosieven. Dit is het gevolg van terreuracties vanuit Libanon en de strijd tussen het Syrische leger en verschillende rebellengroepen op de Golanhoogte.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar Israël. Let vooral op in grensgebieden, op plaatsen waar veel mensen komen en in het openbaar vervoer. Informeer naar de veiligheid ter plekke. Informeer ook naar de schuilkelders en ondergrondse parkeergarages. En naar wat u moet doen als er een luchtalarm afgaat. Meer informatie over dit soort veiligheidsmaatregelen vindt u op de website van het Home Front Command. Vanwege veiligheidsredenen is deze website alleen beschikbaar vanuit Israël.

Maak geen foto’s van militaire gebouwen, terreinen of objecten. Dit is verboden, of er nu een waarschuwingsbord staat of niet.

Naar Israël als u een Palestijnse achtergrond heeft

Palestijnen mogen Israël niet binnenkomen of verlaten via het vliegveld Ben Gurion. Dit geldt ook voor mensen die een Palestijns identiteitsbewijs hebben én een paspoort van een ander land (bijvoorbeeld Nederland). Deze mensen reizen meestal via Jordanië naar Israël. Men vliegt dan naar de Jordaanse hoofdstad Amman. En van daaruit over de weg naar de Allenby-grensovergang (King Hussein Bridge). Bij vertrek uit Israël gebruikt men dan meestal dezelfde grensovergang.

Israëlische Arabieren mogen wel via het vliegveld Ben Gurion reizen. Het maakt dan niet uit of ze wel of geen andere nationaliteit hebben naast de Israëlische. Deze groep moet wel rekening houden met grondige veiligheidsprocedures (ondervragingen) bij binnenkomst en vertrek.

Naar Israël als u een niet-Westerse achtergrond heeft

Heeft u een (gedeeltelijk) niet-Westerse achtergrond? Dan wordt u op het vliegveld Ben Gurion meestal lang en grondig ondervraagd. Dat gebeurt ook als u (ook) een Westers paspoort heeft. Deze werkwijze is standaard. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mee te werken en niet in paniek te raken. Dat voorkomt dat het proces nog moeilijker of trager verloopt.

Heeft u een niet-Westerse achtergrond, dan kunt u voor vertrek de Israëlische ambassade in Den Haag vragen naar eventuele moeilijkheden bij uw binnenkomst of vertrek. Doe dit ruim van tevoren. U kunt ook de Nederlandse ambassade in Israël laten weten dat u van plan bent naar Israël reizen. Stuur de ambassade in dat geval een e-mail. Maar bij moeilijkheden bij binnenkomst of vertrek kan de Nederlandse ambassade niets doen. Dat komt doordat de regels voor binnenkomst en vertrek worden bepaald door de Israëlische wet. De Nederlandse ambassade kan wel consulaire hulp bieden als dat nodig is.

Verkeersveiligheid

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Israël op de website van de ANWB.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 100 (politie), 101 (ambulance), 102 (brandweer).

Nederlandse ambassade in Tel Aviv

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

Onveilige gebieden

Grensgebied met Syrië

Reis niet langs de Syrische grens ten oosten van autoweg 98. In het grensgebied van Israël met Syrië vallen de laatste tijd vaak granaten en andere explosieven. Dit is het gevolg van de strijd tussen het Syrische leger en verschillende rebellengroepen op de Golanhoogte.

Grensgebied met Libanon

Reis niet langs de Libanese grens ten noorden van autoweg 99. Reis niet in het gebied tussen autoweg 90 en de Libanese grens. Reis alleen als dat noodzakelijk is in het gebied tussen autoweg 89 en de Libanese grens.

Ook in het grensgebied met Libanon vallen de laatste tijd regelmatig granaten en andere explosieven. Dit is het gevolg van acties van diverse militante groepen die vanuit Libanon opereren.

Reis alleen als dat noodzakelijk is naar het gebied van 40 kilometer rond de Gazastrook

In juli en augustus 2014 was er een gewapend conflict tussen Israël en militante groepen in de Gazastrook. Raketten uit de Gazastrook troffen het grensgebied, maar ook verder gelegen gebieden in Israël, zoals Jeruzalem, Haifa, Eilat, Tel Aviv en omgeving. De Israëlische luchtafweer heeft de meeste raketten onderschept. Op 26 augustus 2014 kwamen de partijen een staakt-het-vuren overeen. Deze overeenkomst houdt tot nu toe stand. Het kan niet worden uitgesloten dat het staakt-het-vuren wordt doorbroken.

Wees extra alert in de grensgebieden met Egypte

In de Sinaï zijn militante groepen actief. Er kunnen vanuit de Sinaï raketbeschietingen plaatsvinden.

Terrorisme

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.

Het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï heeft te maken met een terroristische dreiging. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse zaken om vóór uw reis bij uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie te informeren of bij de vliegroute rekening wordt gehouden met deze dreiging.

In Israël worden de laatste tien jaar (bom)aanslagen en zelfmoordacties gepleegd. De aanslagen zijn vooral in de grote steden en eisen dan vaak slachtoffers. Grotere aanslagen met veel slachtoffers waren er de laatste jaren nauwelijks. Er bestaat dus een klein risico dat u slachtoffer wordt van een terroristische aanslag. Let daarom goed op in het openbaar vervoer en op plekken waar veel mensen samenkomen.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Israël in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON