Reisadvies

Oman

Afbeelding Oman
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 138 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Muscat, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

De grensposten tussen Jemen en Oman zijn open. Reist u van Jemen naar Oman? Houd dan bij de grens rekening met een oponthoud van enkele weken. Het kan het wel een of twee weken duren voordat u toestemming krijgt Oman in te reizen. De Omaanse autoriteiten kunnen vragen om een bewijs waaruit blijkt dat u Oman weer zult verlaten. Bijvoorbeeld een vliegticket. U moet in staat zijn om de kosten van verblijf, verzekering en doorgaande reis te betalen.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen naar Oman. Dit heeft te maken met spanningen in de regio.

Demonstraties

In Oman kunnen demonstraties voorkomen. Vermijd demonstraties. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie. U kunt bijvoorbeeld het plaatselijk nieuws volgen via de lokale media. Of vraag bij uw hotel om informatie.

Verkeersveiligheid

Pas op in het verkeer. Reis bij voorkeur overdag. Buiten de stad kan reizen over onverlichte wegen gevaarlijk zijn. Auto’s, vrachtauto’s, voetgangers en kamelen zijn niet te zien. Wilt u de woestijn intrekken? Gebruik dan een geschikt voertuig om mee in de woestijn te rijden. En zorg voor meer dan voldoende drinkwater! Vermijd stromende wadi’s bij regenval. Deze kunnen mensen en auto’s meesleuren. 

Geen foto’s van militaire en civiele vliegvelden

Maak geen foto’s van militaire en civiele vliegvelden in Oman. Fotografeer ook geen militaire objecten, militaire gebouwen, overheidsgebouwen en ambassades.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Oman. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 9999.

Nederlandse ambassade in Muscat

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Muscat.

Onveilige gebieden

In de Arabische Zee voor de kust van Oman kunnen piraten actief zijn. Niet alleen loopt de commerciële vaart risico op kaping. Ook particuliere zeiljachten zijn doelwit. Vaar dus alleen als u geen andere mogelijkheden heeft.

Terrorisme

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Natuurgeweld

In Oman komen wadi’s voor. Deze droge rivierbeddingen kunnen bij regen gevaarlijk zijn. Snel stromend water komt dan plotseling op. Deze ‘flash floods’ sleuren uiteindelijk alles en iedereen mee.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Oman in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Tips van de ambassade

Oman is een moslimland waar andere normen en gewoonten gelden dan in de Westerse wereld. Houd hier tijdens uw verblijf in Oman rekening mee. Gedrag en kledingvoorschriften zijn anders dan in Nederland. Voor vrouwen is het bijvoorbeeld raadzaam bedekkende kleding te dragen.

Lichamelijk contact tussen man en vrouw in het openbaar wordt niet geaccepteerd. Terughoudendheid in het tonen van fysieke genegenheid tussen man en vrouw is verstandig.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON