Reisadvies

Libië

Afbeelding Libië
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 242 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Er is een toename van gevechten tussen verschillende groepen rond de hoofdstad Tripoli. Ook elders in het land wordt gevochten.

Reis niet naar Libië. Verblijft u in Libië? Verlaat dan het land.

Meld uw verblijf of vertrek uit het land in het KOMPAS-registratiesysteem.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

Nederlandse ambassade in Tripoli gesloten

De Nederlandse ambassade in Tripoli is sinds 29 juli 2014 tijdelijk gesloten vanwege de slechte veiligheidssituatie. Er kan dus geen consulaire bijstand worden verleend in Libië. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: TRI-CA@minbuza.nl.

Geen foto’s van personen in uniform, militaire objecten, openbare gebouwen en moskeeën

Maak geen foto’s van personen in uniform, openbare gebouwen, militaire objecten en moskeeën. Dit is verboden.

Verkeersveiligheid

Het verkeer in Libië neemt sterk toe. De weggebruikers in Libië rijden erg roekeloos. Het aantal ongelukken in het verkeer is enorm hoog. Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Libië op de website van de ANWB.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Libië. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 193.

Onveilige gebieden

Reis niet naar Libië. Verblijft u in Libië? Verlaat dan het land.

Risico op incidenten

Veel mensen in Libië bezitten wapens. In Libië is er een groot risico op gewelddadige (politieke, criminele of religieuze) incidenten. Het geweld richt zich ook tegen buitenlanders.

Criminaliteit

De criminaliteit neemt in geheel Libië sterk toe. Het gaat om:

  • gewapende overvallen;
  • ontvoeringen;
  • het (onder bedreiging) stelen van voertuigen (carjacking).

Aantal slachtoffers criminaliteit stijgt

Ook het aantal slachtoffers van criminaliteit neemt toe. Het geweld richt zich zowel tegen Libiërs als tegen buitenlanders. De politie kan de veiligheid van de mensen in het land niet garanderen.

Terrorisme

In Libië geldt een hoge dreiging van terroristisch geweld. De situatie blijft instabiel en onvoorspelbaar. Vermijd drukke publieke plaatsen, demonstraties en andere plaatsen waar veel buitenlanders komen. Er is voor buitenlanders een verhoogd risico om ontvoerd te worden.

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld, aanslagen en ontvoeringen. Blijf alert.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

De medische voorzieningen in Libië zijn zeer beperkt. Libiërs laten zich bij voorkeur buiten Libië medisch behandelen. Heeft u een ernstig medisch probleem? Dan heeft u mogelijk vervoer nodig naar een ander land. De kosten van deze zogenoemde repatriëring zijn heel hoog. Houd hier rekening mee als u een reisverzekering afsluit.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag. Sluit een medische evacuatieverzekering af voor Libië.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Libië in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON