Reisadvies

Zuid-Sudan

Afbeelding Zuid-Sudan
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Download de kaart (PDF, 254 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Juba, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er een aantal algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. De staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

De laatste ontwikkelingen

Er is een cholera uitbraak. In het bijzonder in Juba grijpt de ziekte snel om zich heen. Maar ook in andere delen van het land, vooral op plaatsen waar veel mensen zijn. Bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen is het risico op besmetting aanwezig.

De situatie in heel Zuid-Sudan is gespannen. In sommige delen van het land zijn gevechten.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de veiligheidssituatie via de media. Vermijd manifestaties, demonstraties en plaatsen waar veel mensen komen.

Zuid-Sudan heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het personenverkeer. Grenzen kunnen bijvoorbeeld gesloten zijn of vluchten geannuleerd. Houd hier rekening mee in uw reisplannen naar, via en uit Zuid-Sudan. Informeer bij de ambassade van Zuid-Sudan in Brussel naar de laatste ontwikkelingen. Of laat u informeren door de luchtvaartmaatschappij, reisorganisatie of uw contactpersoon in Zuid-Sudan.

Volg de veiligheidssituatie en registreer u

Verblijft u in Zuid-Sudan? Blijf dan op de hoogte van de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u dringend om u te registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Blijf op de hoogte

Download de app BZ Reisadvies in Google Play of de App Store.

Of abonneer u op het reisadvies.

Algemeen

In Juba is in december 2013 een gewapend conflict uitgebroken. De gevechten verplaatsten zich daarna snel naar andere plekken in Zuid-Sudan. Er is veel geweld tussen verschillende stammen in Zuid-Sudan.

Begin 2014 spraken de regering en rebellen af om de gewelddadigheden te staken. Dat is niet gelukt. In de deelstaten Unity, Jonglei en Upper Nile wordt regelmatig gevochten, met name rond de steden Bentiu, Bor, Malakal en Renk. Maar ook op het platteland is er veel geweld geweest. Ook waren er gewelddadigheden in onder andere Western en Northern Bahr el Ghazal, Warrap en Lakes. Er is nog steeds geweld tussen verschillende stammen. De situatie in en rond de vluchtelingenkampen (de Protection of Civilians sites of PoC-sites) is zeer gespannen.

Verschillende keren is het staakt-het-vuren opnieuw bevestigd. Maar steeds zijn er weer gevechten en troepenbewegingen in het land geweest. Met name in Jonglei, Unity en Upper Nile States. Ook zijn er politieke spanningen binnen de regering.

Neem goede communicatiemiddelen mee

Reist u naar Zuid-Sudan? Dan adviseert het ministerie u dringend om goede communicatiemiddelen mee te nemen, zoals een satelliettelefoon. Zorg ook voor een goed persoonlijk evacuatieplan met verschillende mogelijkheden om het land te verlaten. Houd er rekening mee dat het binnenlandse vliegverkeer kan stilvallen als de veiligheidssituatie verslechtert. Daardoor kan het moeilijk of onmogelijk worden om via Juba het land te verlaten.

Registreer u bij aankomst binnen 72 uur bij de immigratiedienst

Reist u naar Zuid-Sudan? Meldt u zich dan bij aankomst in Juba bij de immigratiedienst om u daar te registreren. Dit moet binnen 72 uur.

Fotograferen in Juba mag alleen met vergunning

In Juba mag u alleen fotograferen als u daarvoor een vergunning heeft. Die kunt u aanvragen bij het ministerie van Informatie. Het is sowieso verboden op de luchthaven, bij militaire installaties en bij het John Garang Memorial in Juba te fotograferen. Fotografeer ook geen militairen.

Wegen en bruggen kunnen onbegaanbaar zijn in de regentijd

De wegen en bruggen in Zuid-Sudan zijn eenvoudig en in slechte staat. Wegen zijn meestal niet verhard. In de regentijd (van april tot en met oktober) zijn de wegen slecht, of helemaal niet begaanbaar. De landingsbanen van vliegvelden in het binnenland zijn ook niet verhard. Daarom zijn de landingsbanen in de regentijd soms enkele dagen niet te gebruiken. Ook bruggen zijn dan vaak niet begaanbaar.

Beperkt besef van normen en rechtvaardigheid

Militairen en politieagenten hebben vaak weinig scholing gehad en kunnen meestal niet lezen en schrijven. Iemand die met hen in aanraking komt, kan weinig rechtvaardigheid verwachten en kan daar weinig tegen doen.

Verkeersveiligheid

  • Maak geen gebruik van motortaxi’s (Boda-Boda’s);
  • Reis alleen bij daglicht;
  • Rijd zeer defensief. Bij een ongeluk wordt u per definitie als schuldige gezien;
  • Zuid-Sudanezen zijn over het algemeen vriendelijk, maar bij incidenten kan de vriendelijkheid gemakkelijk omslaan in agressiviteit. Blijf altijd rustig en beleefd en neem contact op met de politie en de ambassade.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het noodnummer van de ambassade: +211-912117938. Het noodnummer van de politie is 777. De voertaal is Engels.

Nederlandse ambassade in Juba

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in Juba.

Onveilige gebieden

Reis niet naar Zuid-Sudan, met uitzondering van Central Equatoria, Eastern Equatoria en Western Equatoria. Reis alleen naar die gebieden als dat echt noodzakelijk is.

Grensgebied met Sudan

Sudan en Zuid-Sudan claimen beide bepaalde grensgebieden. Het Sudanese leger voert aan beide kanten van de grens met Zuid-Sudan regelmatig acties uit (in Unity State en Upper Nile State). Die acties zijn gericht tegen rebellen die tegen de regering van Sudan zijn. De rebellen willen afscheiding van hun deelstaten van Sudan.

Veeroof in verschillende gebieden

In delen van de deelstaten Jonglei State, Unity, Warrap en Lakes wordt regelmatig vee geroofd. Dit gaat vaak gepaard met (veel) geweld.

Reis niet naar Western, Central en Eastern Equatoria als dat niet noodzakelijk is

In Western, Central en Eastern Equatoria is de veiligheidssituatie niet stabiel. Maar de veiligheidssituatie is beter dan in de rest van het land. Reis alleen naar die gebieden als het noodzakelijk is. Ditzelfde geldt voor de situatie in Juba.

Juba onveilig op verschillende plaatsen

In de hoofdstad Juba neemt de criminaliteit toe. Op vele plaatsen is het daar onveilig, vooral in de avond en nacht. Dit komt door diefstal en berovingen die vaak met geweld gepaard gaan.

Er is vooral veel criminaliteit en geweld in de wijk Tomping van Juba en rond de vluchtelingenkampen. Dat zijn de Protection of Civilians sites (PoC-sites).

Mijnen en explosieven in het hele land

In het hele land liggen explosieven en landmijnen. Vooral in de grensgebieden. Volg de aanwijzingen die op waarschuwingsborden staan op.

Criminaliteit

Rijke mensen en buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor berovingen. Veel inwoners van Zuid-Sudan hebben wapens, die hierbij gebruikt kunnen worden. Draag geen dure sieraden en elektronica bij u.

Gewelddadige overvallen op doorgangswegen

Op de wegen in het gehele land kunnen overvallen plaatsvinden. Ook op de doorgangswegen naar de Ugandese en Keniaanse grens in Eastern en Central Equatoria.

Meer geweld door gedeserteerde soldaten, rebellen en criminelen

De gewelddadige criminaliteit neemt toe in Juba en in de hoofdsteden van de deelstaten. Maar ook op de doorgaande wegen. Dit komt door gedeserteerde soldaten en rebellen, maar ook door criminelen.

Diefstal en berovingen in Juba

In de hoofdstad Juba komen diefstal, carjackings en berovingen voor. Die kunnen met geweld gepaard gaan. Vooral na zonsondergang is Juba onveilig. Ga niet tussen 23.00 uur en 6.00 uur de straat op. Zorg er liever voor met donker op de plek te zijn waar u overnacht.

Terrorisme

Nederland neemt deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen de terroristische groepering ISIS. Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.

Blijf bereikbaar in noodsituaties

In geval van nood (bijvoorbeeld een natuurramp of politieke onrust) is het goed als uw gegevens bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezondheid

In Zuid-Sudan zijn de medische voorzieningen minimaal. Ook in Juba zijn de voorzieningen zeer beperkt. Vaak zijn er geen medische hulpdiensten. (Goede) medicatie is meestal niet beschikbaar. Dit betekent dat u in geval van een ernstig medisch probleem mogelijk vervoer nodig heeft naar een ander land. De kosten van deze zogenoemde medische repatriëring zijn heel hoog. Vraag uw verzekeringsmaatschappij of repatriëring in alle gevallen gedekt is.

Er is een uitbraak van cholera in Zuid-Sudan. Malaria komt veel voor in Zuid-Sudan. Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u besmet raakt.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over epidemieën. Ook kunt u er terecht voor informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Als u in het buitenland naar de dokter of het ziekenhuis moet, dan is dat vaak duurder dan in Nederland. Dat extra bedrag krijgt u niet vergoed, want de zorgverzekeraar kijkt naar tarieven die in Nederland gelden. Sluit daarom een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af. Die betaalt dan dat extra bedrag.

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Zuid-Sudan in Brussel (België). Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Tips van de ambassade

Zorg dat u kopieën van uw identiteitsbewijzen bij u heeft (zowel een geprintte als digitale versie). Scan uw reisdocument en zorg dat u op reis toegang heeft tot een digitale kopie. Bij diefstal van uw reisdocument kan deze kopie u van pas komen.

Wijs op reis

Als u op reis gaat, krijgt u te maken met andere wetten, zeden en gewoonten. Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON